ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  واگذاری اماکن رفاهی مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
گالری تصاویر : جشن عيد غدير آبان 90
 
 
   تعداد کل تصاویر : 8 تصویر     

 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 633Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 57بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 747Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 50بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 723Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 54بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 653Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 66بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 750Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 62بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 735Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 79بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 798Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 79بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 698Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 84بار
توضيحات :جشن عيد غدير کارکنان آبان 90
 
 
 

 
 
 نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست ؟
 
 

   

مهمترین پیوندها