ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  واگذاری اماکن رفاهی مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
گالری تصاویر : مجموعه سلف سرويس دانشکده بسطام
 
 
   تعداد کل تصاویر : 7 تصویر     

 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 552Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ : 90/8/28
تعداد مشاهده : 167بار
توضيحات :بازديد از مجموعه دانشکده بسطام
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 582Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ : 90/8/28
تعداد مشاهده : 84بار
توضيحات :بازديد مدير کل امور دانشجويي
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 558Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ : 90/8/28
تعداد مشاهده : 86بار
توضيحات :بازديد مدير کل امور دانشجويي
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 499Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ : 90/8/28
تعداد مشاهده : 114بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 502Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ : 90/8/28
تعداد مشاهده : 121بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 660Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ : 90/8/28
تعداد مشاهده : 77بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 520Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 165بار
توضيحات :
 
 
 

 
 
 نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست ؟
 
 

   

مهمترین پیوندها