ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  واگذاری اماکن رفاهی مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
گالری تصاویر : جشن پايان سال 1390
 
 
   تعداد کل تصاویر : 11 تصویر     

 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 539Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 130بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 703Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 145بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 867Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 87بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 676Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 64بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 567Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 53بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 665Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 47بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 676Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 50بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 611Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 100بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 583Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 86بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 592Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 88بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 599Kb
اندازه واقعی : 3072*2304Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 96بار
توضيحات :
 
 
1
 

 
 
 نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست ؟
 
 

   

مهمترین پیوندها