ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  واگذاری اماکن رفاهی مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
گالری تصاویر : سلف سرويس
 
 
   تعداد کل تصاویر : 18 تصویر     

 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2610Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ : 24/5/89
تعداد مشاهده : 249بار
توضيحات :طرح ضيافت انديشه در دانشگاه صنعتي شاهرود
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2697Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ : 30/4/89
تعداد مشاهده : 344بار
توضيحات :مراسم اختتاميه المپياد
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2802Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 162بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2588Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 114بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2422Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 152بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2458Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 149بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2695Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 190بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2605Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 157بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2296Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 155بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2552Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 120بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2346Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 74بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2549Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 193بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2621Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 64بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2511Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 76بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2269Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 84بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2442Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 144بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2573Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 89بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2561Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 202بار
توضيحات :
 
 
1
 

 
 
 نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست ؟
 
 

   

مهمترین پیوندها