ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  واگذاری اماکن رفاهی مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
گالری تصاویر : جشن پايان سال 89
 
 
   تعداد کل تصاویر : 10 تصویر     

 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2144Kb
اندازه واقعی : 4320*3240Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 92بار
توضيحات :خوابگاه جديد برادران مجموعه پرديس
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2531Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 84بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2361Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 99بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2570Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 87بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2451Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 122بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2436Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 98بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2486Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 85بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2364Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 96بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2423Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 81بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2563Kb
اندازه واقعی : 2816*2112Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 99بار
توضيحات :
 
 
 

 
 
 نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست ؟
 
 

   

مهمترین پیوندها