ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  واگذاری اماکن رفاهی مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
گالری تصاویر : بازديد از مجموعه سلف سرويس واقع در پرديس توسط هيئت رئيسه
 
 
   تعداد کل تصاویر : 8 تصویر     

 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 62Kb
اندازه واقعی : 448*336Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 271بار
توضيحات :خوابگاه جديدالاحداث برادران در مجموعه پرديس (قابل بهره برداري از مهر ماه 90)
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 64Kb
اندازه واقعی : 448*336Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 206بار
توضيحات :بازديد هيئت مديره از مجموعه سلف سرويس پرديس
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 62Kb
اندازه واقعی : 448*336Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 149بار
توضيحات :بازديد هيئت مديره از مجموعه سلف سرويس پرديس
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 52Kb
اندازه واقعی : 448*336Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 138بار
توضيحات :بازديد هيئت مديره از مجموعه سلف سرويس پرديس
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 64Kb
اندازه واقعی : 448*336Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 130بار
توضيحات :بازديد هيئت مديره از مجموعه سلف سرويس پرديس
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 68Kb
اندازه واقعی : 448*336Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 119بار
توضيحات :بازديد هيئت مديره از مجموعه سلف سرويس پرديس
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 54Kb
اندازه واقعی : 448*336Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 138بار
توضيحات :بازديد هيئت مديره از مجموعه سلف سرويس پرديس
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 61Kb
اندازه واقعی : 448*336Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 139بار
توضيحات :بازديد هيئت مديره از سلف سرويس پرديس
 
 
 

 
 
 نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست ؟
 
 

   

مهمترین پیوندها