ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  واگذاری اماکن رفاهی مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
گالری تصاویر : بازديد مسئولين از خوابگاه برادران در هفته خوابگاهها ارديبهشت 90
 
 
   تعداد کل تصاویر : 8 تصویر     

 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 69Kb
اندازه واقعی : 448*299Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 236بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 98Kb
اندازه واقعی : 448*299Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 205بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 102Kb
اندازه واقعی : 448*299Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 211بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 104Kb
اندازه واقعی : 448*299Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 180بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 100Kb
اندازه واقعی : 448*299Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 164بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 96Kb
اندازه واقعی : 448*299Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 302بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 101Kb
اندازه واقعی : 448*299Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 207بار
توضيحات :
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 89Kb
اندازه واقعی : 448*299Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 563بار
توضيحات :
 
 
 

 
 
 نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست ؟
 
 

   

مهمترین پیوندها