ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  واگذاری اماکن رفاهی مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
جزئیات خبر
 
عنوان خبر : نحوه دريافت کارت تغذيه اتوماسيون(المثني)

متن :

دانشجويان محترم در صورت مفقود شدن کارت تغذيه ضمن اطلاع به واحد اتوماسيون تغذيه ، جهت دريافت کارت المثني مي بايست مبلغ 100000 ريال به شماره حساب 2178612988005  بنام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه  (نزد بانک ملي) واريز نموده و فيش مربوطه را پس تاييد واحد مالي جهت صدور کارت ارائه نمايند .

     
تاریخ ارسال : 29 شهريور سال 1396
 
فرستنده : مدير سيستم
     
 
تعداد مشاهده : 1332
 
نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست ؟
 
 

   

مهمترین پیوندها