ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  واگذاری اماکن رفاهی مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
جزئیات خبر
 
عنوان خبر : ساعات توزيع غذا

متن :

ساعت توزيع شام

ساعت توزيع ناهار

شماره سلف

نام سلف

19/45-  18

14  -  11/30

1

مرکزي

19/45-  18

14  - 12

2

هفت تير

19/45-  18

14  - 12

3

مسکن

-

14  -  11/30

4

دانشکده کشاورزي

19/45-  18

14  -  11/30

5

پرديس فناوري

19/45-  18/30

-

8

مير ابوطالب

19/45-  18/30

-

9

احمديان

19/45-  18/30

14 - 12

10

تحقيقات کشاورزي

19/45-  18/30

-

11

کوثر

     
تاریخ ارسال : 29 شهريور سال 1396
 
فرستنده : مدير سيستم
     
 
تعداد مشاهده : 2831
 
نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست ؟
 
 

   

مهمترین پیوندها