ورود به سیستم برای دانشجویان والدین ورود به سیستم برای  ورود به سیستم برای کارکنان  راهنمای سیستم ورود به سیستم
  واگذاری اماکن رفاهی مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
معاونت دانشجويي
 

 

معاون دانشجويي

نام : ابراهيم هاشمي

سمت سازماني : معاون دانشجويي 

تحصيلات : دکتراي رياضي

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف معاونت دانشجويي:

 • الف) اداره كليه امور دانشجويي دانشگاه

  ب) مطالعه واتخاذ تصميم درباره مسائل ومشكلات دانشجويي

  ج) نظارت بر اجراي قوانين وآيين نامه هاي دانشجويي

  د) تدوين وپيشنهاد اصول كلي مشاوره دانشجويي

  ه) نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف

  و) برنامه ريزي امور فوق برنامه دانشجويي


واحدهاي مرتبط :

• مدير كل امور دانشجويي
• اداره رفاه دانشجويي
• اداره خوابگاهها
• اداره تغذيه
• مركز مشاوره ودرمان
• مديريت تربيت بدني و ورزش فوق برنامه 

 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۸/۸/۲۲
 
 
 
 
نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست ؟
 
 

   

مهمترین پیوندها