ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  واگذاری اماکن رفاهی مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
اطلاعات اداره امور خوابگاه ها
 

مسئول خوابگاه برادران

 

محمد مهدي عرب احمدي

شماره تماس : 3393506-0273

ايميل:boystu@shahroodut.ac.ir

مسئول خوابگاه خواهران

زهرا نوروزي

شماره تماس:32392264-023

ايميل:girlstu@shahroodut.ac.ir

شرح وظايف مربوط به امور خوابگاه ها:

- نظارت بر انجام صحيح مقررات و آئين نامه هاي خوابگاههاي دانشجويي

-برنامه ريزي جهت انجام صحيح امور خوابگاههاي خواهران

-انجام امور مربوط به اسکان،تسويه حساب دانشجويان خوابگاهيو توزيع مناسب خوابگاهها با در نظر گرفتن اولويتهاي لازم

- ايجاد هماهنگي لازم با مسئولين خوابگاههاجهت انجام امور خوابگاهي با تشکيل جلسات هفتگي و ارسال صورتجلسات مربوط براي مدير کل امور دانشجويي

-ايجاد هماهنگي لازم بين مسئولين خوابگاه و نمايندگان دانشجويان در خوابگاه

-پيگيري امور رفع نقص خوابگاههاي خواهران و تجهيز لوازم خوابگاهها قبل ازشروع سال تحصيلي و ارائه پيشنهاد در اين زمينه

-نظارت بر انجام صحيح امور مربوط به وظايف مسئولين خوابگاهها و پرسنل خدماتي شاغل در خوابگاههاي دانشجويان

- ارائه گزارش لازم در خصوص انجام امور خوابگاهها به مدير کل امور دانشجويي  

 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۳/۳/۱۱
 
 
 
 
نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست ؟
 
 

اطلاعيه ثبت نام اينترنتي دانشجويان کارشناسي 96 در حوزه دانشجويي

اطلاعيه راهنماي درخواست اينترنتي خوابگاه ملکي

اطلاعيه شماره 3 خوابگاه هاي خودگردان برادران

اطلاعيه ثبت نام اينترنتي دانشجويان دکتري96 در حوزه دانشجويي

اطلاعيه واگذاري خوابگاه هاي خودگردان خواهران سال تحصيلي 97-96

اطلاعيه شماره 1 خوابگاه خودگردان برادران

فرم تقاضاي خوابگاه تابستان

اطلاعيه خوابگاه تابستان

راهنماي واريز اينترنتي اجاره بهاي خوابگاه خودگردان

راهنماي واريز اينترنتي اجاره بهاي خوابگاه ملکي

   

مهمترین پیوندها