ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  واگذاری اماکن رفاهی مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
امکانات رفاهي
 

 

وام :
تخصيص هر گونه وام دانشجويي از طريق صندوق رفاه دانشجويان انجام مي پذيرد که شرايط و فرآيند آن در قسمت آئين نامه ها و دستورالعمل هاي سامانه معاونت دانشجويي آورده شده است .


بيمه :
دانشجويان در دوران تحصيلي از مزاياي ذيل برخوردار مي شوند :

1-      بيمه حوادث : کليه دانشجويان دوره روزانه و نوبت دوم در دوران تحصيلي در مقابل حوادث و پيشامدهاي ناگوار بيمه مي باشند .

2-      بيمه خدمات درماني : تمامي دانشجويان دوره روزانه که تحت پوشش هيچ بيمه درماني نباشند در صورت تمايل مي توانند با پرداخت 50% از حق بيمه که بصورت وام مي باشد دفترچه بيمه خدمات درماني دريافت نمايند و دانشجويان نوبت دوم مي بايست 100% حق بيمه را پرداخت نمايند .

 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۰/۱۱/۱۵
 
 
 
 
نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست ؟
 
 

   

مهمترین پیوندها