ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  واگذاری اماکن رفاهی مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
معرفي کارکنان اداره تغذيه
 

مديريت اداره تغذيه:

 آقاي علي حسين نيا

مسئول اتوماسيون:

آقاي مهندس مصطفي جعقري

تلفن تماس:32393501 -023 داخلي2348

کارشناس و مشاوران تغذيه:

خانم مهندس مقتدر

آقاي مهندس جعفري

آقاي مهندس خطيب زاده

آقاي مهندس صادقي

آقاي مهندس عجم

خانم مهندس چوبدار

خانم مهندس اسکندري

تلفن تماس پرديس مركزي :32393501-023 داخلي 2237

تلفن تماس پرديس 2: 32300262-- 023داخلي 3405

 

شرح وظايف مديريت :

  -  تهيه برنامه و تقويم کاري اداره امور تغذيه با هماهنگي مديريت امور دانشجويي و ارائه پيشنهاد و نظارت بر اجرا

 - راهبري قسمتهاي مختلف اداره امور تغذيه و ايجاد هماهنگي بين اين قسمتها

 - اعمال برنامه ها و نقطه نظرات مديريت کلان دانشگاه در اداره امور تغذيه

 - ارائه خدمات تغذيه اي به دانشجويان شامل طبخ و توزيع ناهار ،شام و صبحانه

 - هماهنگي با صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به منظور جذب يارانه هاي غير نقدي

- تهيه پيش نويس قراردادهاي مرتبط با اداره امور تغذيه و ارائه به مراجع مربوطه و نظارت بر اجراي آنها پس از تصويب

- کنترل و نظارت بر کليه امور مالي و اموال اداره امور تغذيه

- نظارت بر عملکرد بوفه مرکزي و بوفه خوابگاهها

- پذيرايي از ميهمانان شرکت کننده در مراسم و همايش هاي برگزار شده در دانشگاه

 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۷/۷/۱۶
 
 
 
 
نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست ؟
 
 

   

مهمترین پیوندها