ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  واگذاری اماکن رفاهی مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
اماکن رفاهی
بوفه دانشکده برق

مکان رفاهی :

بوفه دانشکده برق واقع در پرديس فناوري نوين

شرایط واگذاری :

 
 




نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست ؟




 
 

   

مهمترین پیوندها