نظرات نظر سنجی
 
 
 
نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست ؟

عنوان :

   
8972 مورد

عالي :

8777 مورد

خوب :

8503 مورد

متوسط :

9091 مورد

بد :