نظرات نظر سنجی
 
 
 
نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست ؟

عنوان :

   
48521 مورد

عالي :

18914 مورد

خوب :

17941 مورد

متوسط :

33124 مورد

بد :