نظرات نظر سنجی
 
 
 
نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست ؟

عنوان :

   
103588 مورد

عالي :

22831 مورد

خوب :

21591 مورد

متوسط :

48204 مورد

بد :