نظرات نظر سنجی
 
 
 
نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست ؟

عنوان :

   
8930 مورد

عالي :

8746 مورد

خوب :

8495 مورد

متوسط :

9035 مورد

بد :