نظرات نظر سنجی
 
 
 
نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست ؟

عنوان :

   
8856 مورد

عالي :

8688 مورد

خوب :

8479 مورد

متوسط :

8727 مورد

بد :