نظرات نظر سنجی
 
 
 
نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست ؟

عنوان :

   
8911 مورد

عالي :

8731 مورد

خوب :

8494 مورد

متوسط :

9014 مورد

بد :