نظرات نظر سنجی
 
 
 
نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست ؟

عنوان :

   
54003 مورد

عالي :

18970 مورد

خوب :

17944 مورد

متوسط :

33169 مورد

بد :