ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  


کارتابل دانشجویان

در صورت عضو نبودن شما می توانید به مرکز کامپیوتر امور دانشجویی ،مراجعه نمایید .
نام کاربری :

کلمه عبور :
   
  
 
   


اطلاعيه هاي مهم سلف سرويس

اطلاعيـه ثبت نام وام هـاي تحصيلـي ،وام مسکـن،وديعه مسکن متأهلين، ازدواج، ضروري و شهريه (نوبت دوم) در نيمسال اول97

اطلاعيه شماره (2) واگذاري خوابگاه خواهران

اطلاعيه شماره (2) واگذاري خوابگاه برادران

اطلاعيه سرويس هاي دانشجويي نيمسال اول 98-97

اطلاعيه واگذاري خوابگاههاي خودگردان (دختران و پسران)

اطلاعيه کميسيون موارد خاص دانشگاه (186)

اطلاعيه ثبت نام اينترنتي دانشجويان کارشناسي ارشد روزانه در حوزه دانشجويي

اطلاعيه انتخاب اتاق خوابگاه ملکي

دانشجويان رتبه برتر مشمول دريافت خوابگاه


   

مهمترین پیوندها
سیستم گلستان  پورتال دانشگاه  پورتال صندوق رفاه دانشجویی  پورتال وزارت علوم