ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  


کارتابل دانشجویان

در صورت عضو نبودن شما می توانید به مرکز کامپیوتر امور دانشجویی ،مراجعه نمایید .
نام کاربری :

کلمه عبور :
   
  
 
   


سرويس هاي دانشجويي دانشکده کشاورزي در نيمسال دوم 93

سرويس هاي دانشجويي پرديس فناوري در نيمسال دوم 93

برنامه سرويس هاي دانشجويي از تاريخ 28/10/93 لغايت 9/11/93

شرايط ارائه اجاره نامه جهت دريافت وام مسکن

اطلاعيه وام شهريه

اطلاعيه وام تحصيلي و مسکن

انتخابات شوراي صنفي دانشجويان

برنامه سرويس هاي دانشجويي ويژه امتحانات

برنامه سرويس خوابگاه خواهران به پرديس مرکزي و مهندسي

برنامه سرويس هاي دانشجويي روز پنجشنبه خوابگاه برادران پرديس مهندسي به داخل شهر

   

مهمترین پیوندها
سیستم گلستان  پورتال دانشگاه  پورتال صندوق رفاه دانشجویی  پورتال وزارت علوم