ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  


کارتابل دانشجویان

در صورت عضو نبودن شما می توانید به مرکز کامپیوتر امور دانشجویی ،مراجعه نمایید .
نام کاربری :

کلمه عبور :
   
  
 
   


اطلاعيه تمديد مهلت ثبت نام کليه وام ها در نيمسال اول 95

اطلاعيه کميسيون موارد خاص دانشگاه (درخواست دانشجو)

اطلاعيه شماره 4 خوابگاه خودگردان خواهران و برادران

راه اندازي کانال تلگرام معاونت دانشجويي

اطلاعيه تمديد مهلت پرداخت اجاره بهاي خوابگاه هاي ملکي

اطلاعيه شماره 3 خوابگاه ملکي خواهران و برادران

اطلاعيه شماره 3 خوابگاه خودگردان برادران

اطلاعيه شماره 2 واگذاري خوابگاه هاي ملکي برادران

اطلاعيه شماره 3 خوابگاه خودگردان خواهران

اطلاعيه شماره 2 واگذاري خوابگاه هاي ملکي خواهران

   

مهمترین پیوندها
سیستم گلستان  پورتال دانشگاه  پورتال صندوق رفاه دانشجویی  پورتال وزارت علوم