اطلاعيه کميسيون موارد خاص دانشگاه (171)

دانشجويان محترم متقاضي کميسيون موارد خاص دانشگاه مي توانند از مورخ 13/06/96 لغايت مورخ 18/06/96 نسبت به ثبت درخواست خود از طريق سامانه معاونت دانشجويي اقدام نمايند .

   
فرستنده : مدير سيستم
   
تعدادمشاهده : 1141 بار
تاریخ ارسال : 22 مهر سال 1396